Vervolgtraining

EMDR-Vervolgtraining

Het tweede gedeelte van de Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) training is bedoeld om de cursist te leren complexe traumabehandelingen uit te voeren met behulp van EMDR. Hierbij gaat het om cliënten die niet specifiek voldoen aan de diagnose enkelvoudige PTSS, maar symptomatologie vertonen welke het gevolg is van ernstige of langdurige traumatisering, bijvoorbeeld in de (vroege) jeugd. Tijdens de training wordt geleerd met protocollen te werken voor diverse EMDR toepassingen, zoals het stabiliseren van patiënten voordat er aan traumabehandeling wordt begonnen met behulp van Resource Development and Installation (RDI). Daarnaast wordt er geleerd stroef verlopende processen vlot te trekken door gebruik te maken van zogenaamde Cognitive Interweaves.

De vervolgtraining omvat vier en een halve dag en wordt gegeven door prof. dr. A. de Jongh en drs. E. ten Broeke. De training is bedoeld voor GZ-psychologen, psychiaters en psychotherapeuten met ervaring op het gebied van psychisch trauma en die eerder een door de VEN erkende EMDR basistraining hebben gevolgd. De training kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in tweetallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. De geschatte studiebelasting bedraagt in totaal 62 uur (32 uur onderwijs en 30 uur zelfstudie/huiswerk).

Programma

• Uitbreiding aanpak van trauma-gerelateerde symptomatologie
• Behandeling van patiënten met meervoudig of complex trauma
• Identificeren en aanpak van disfunctionele kernopvattingen
• Het gebruik van cognitive interweaves
• Stabilisatie met behulp van Resource Development and Installation (RDI)

De vervolgtraining is nodig voor een volledig begrip van het therapeutisch gebruik van EMDR en het verantwoord toepassen ervan in complexe situaties.

Vereisten voor deelname vervolgtraining

1 Basistraining EMDR Volwassenen door de VEN erkend.
2 Supervisie en afgetekend supervisiebeoordelingsformulier standaard protocol EMDR
3 Werkzaam zijn op het terrein van de GGZ
Tenminste 16 uur in de week waarvan minimaal 12 uur betrekking heeft op volwassenen.

1+2+3 geven toegang tot de vervolgtraining EMDR Volwassenen

Tevens veel ervaring hebben opgedaan met het behandelen van mensen met EMDR. Dit is om ervoor te zorgen dat er tijdens de cursus daadwerkelijk met het nieuwe materiaal kan worden geoefend. Deelnemers dienen daarnaast volledig op de hoogte te zijn van de gehele inhoud van het:
– De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2003: 7e druk 2019). Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Pearson Assessment and Information B.V.: Amsterdam [ISBN 978 90 430 3647 4]
– Praktijkboek EMDR: Casusconceptualisatie en specifieke patiëntengroepen. [Auteurs: Ten Broeke, E, De Jongh, A. & Oppenheim H-J (2008, herziene 3e druk 2012). Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V. [ISBN 9789026522550].

Om aan de vervolgtraining deel te kunnen nemen is bovendien de voorwaarde gesteld dat de deelnemers één of meerdere individuele supervisie-contacten over de toepassing van EMDR bij eigen cliënten hebben gehad, waarbij kon worden gedemonstreerd dat zij het basisprotocol goed beheersen.

In de context van het eigen maken van EMDR is ervoor gekozen niet een model te hanteren van “doe maar 50 supervisies”, maar één die is gebaseerd op de snelheid van het leerproces van de individuele supervisant en de vaardigheden die inmiddels al bij hem/haar aanwezig zijn. Het supervisietraject in het kader van EMDR is een vorm van competentiegestuurd onderwijs. Dat wil zeggen dat er een aantal duidelijke criteria is opgesteld waaraan de supervisant moet voldoen wil hij of zij aan de vervolgtraining kunnen deelnemen. Deze lijst, ‘supervisiebeoordelingsformulier’ genoemd, bevat vrijwel alle essentiële elementen, ofwel ‘deelcompetenties’ van het EMDR basisprotocol. Het is de bedoeling dat dit formulier hulp biedt bij het feedback geven, het vaststellen van de deelcompetenties van het basisprotocol die de supervisant reeds beheerst en welke aspecten verder kunnen worden verbeterd. Dit gebeurt in samenzijn met één van de erkende EMDR supervisoren en met behulp van één of meerdere video-opname van patiënten uit de praktijk. U vindt hierbij een voorbeeld van het formulier. Lees dit alstublieft goed door, omdat dit u goed kan helpen ter voorbereiding van het supervisietraject.

Er wordt van deelnemers verwacht dat zij een verklaring van een erkende EMDR supervisor inleveren bij de inschrijvingsbalie voor aanvang van de cursus. Zonder supervisieverklaring kan niet aan de vervolgtraining worden deelgenomen. Indien niet aan deze voorwaarden voor deelname wordt voldaan betekent niet als vanzelfsprekend dat deelname is geannuleerd. De annuleringsvoorwaarden blijven dus onverkort geldig.
Leden van de Vereniging EMDR Nederland kunnen een lijst opvragen van erkende supervisoren voor EMDR.

Na afloop van de training ontvangt u een certificaat als bewijs dat u de vervolgtraining heeft gevolgd, maar alleen indien u inderdaad de gehele training aanwezig was.
Voldoet u (nog) niet aan de (voor)trainingseisen, download dan hier de folder van de Vereniging EMDR Nederland:  “Informatie over opleiding en lidmaatschap”.

Data

Klik hier voor de data van de training

Tarief

De kosten van de Vervolgtraining EMDR bedragen € 1295* (inclusief cursusmateriaal). Het Nederlands EMDR Instituut staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).
Door deze registratie hoeft het Nederlands  EMDR Instituut geen BTW in rekening te brengen.

U ontvangt een bevestigingsmail met nadere gegevens. Klik hier om de algemene voorwaarden te lezen.

* Als de training online (vanwege Covid-19) wordt gegeven, is het tarief hetzelfde.

Locatie

De cursus wordt doorgaans gegeven in de Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder (www.esh.nl) Klik hier

Accreditatie

Zowel de basis- als de vervolgtrainingen op deze website zijn geaccrediteerd door de volgende verenigingen en organisaties:
• EMDR Europe en EMDR Institute in de VS
• Vereniging EMDR Nederland                                                                                                                                                                    • FGzPt (her) registratie klinisch psychologen
• NIP (i.h.k.v. herkwalificatie eerstelijnspsychologen)                                                                                                                      • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)                                                                                              • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
• Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Klik hier voor meer info

Reacties zijn gesloten.